Termes d’ús d’aquest web

Aquest web i el domini queferacornella.cat són propietat de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb domicili a plaça de l’Església, 1, de Cornellà de Llobregat. Telèfon 93 377 02 12.

Condicions d’ús

Es consideren persones usuàries d’aquest espai web totes les que accedeixin als seus serveis i a aquesta informació. La condició de persona usuària comporta l’acceptació plena de les condicions establertes en aquests Avisos Legals.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, inclosos textos, imatges, arxius d’àudio, software, marques, logotips, combinacions de colors, serveis, programes, dades, estructura i disseny, pertanyen a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat o a tercers que n’han autoritzat l’ús. Queda prohibida la utilització amb finalitats comercials a benefici de terceres persones– incloses les compilacions o “press clipping” que no s’hagin concertat contractualment, així com qualsevol transformació o alteració. En el cas que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat autoritzi la utilització d’alguns d’aquests elements s’haurà d’esmentar expressament.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (emmarcament o framing). En el cas que es creïn enllaços d’hipertext a alguna de les pàgines de queferacornella.cat, l’usuari o usuària haurà de saber que hi està entrant i haurà de poder veure aquesta adreça URL a la finestra del seu navegador.

Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades de caràcter personal que les persones usuàries aportin voluntàriament per mitjà dels formularis inclosos en aquest lloc passaran a ser  titularitat de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. No seran cedides a altres empreses o persones sense el consentiment del o la titular.

Serà responsabilitat de la persona usuària qualsevol error, inconvenient o perjudici que es pugui crear en cas d’haver facilitat dades incorrectes o falses. També correspon a la persona usuària mantenir actualitzades les dades que hagi facilitat.

Per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades facilitades, els seus titulars podran adreçar-se per qualsevol mitjà a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

Ús correcte del web

La persona usuària es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis del web d’acord amb la llei. No modificarà ni provocarà danys de cap tipus a les dades, els programes o els documents del web, ni introduirà cap classe de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic del web.

Aquest web permet als usuaris i usuàries opinar i informar a través del apartats definits a tal efecte. L’usuari o usuària es compromet a no difondre continguts antidemocràtics, racistes, xenòfobs, pornogràfics, d’exaltació de la violència o que atemptin contra els drets reconeguts i protegits per les lleis.

L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat es reserva el dret a denegar o retirar l’accés als canals de participació del web, sense avís previ, a la persona usuària que incompleixi les normes incloses en aquests Avisos Legals.

Responsabilitats sobre els continguts i ús

Tot i que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat posa tots els mitjans tècnics i humans possibles per oferir un bon servei periodístic i tècnic, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada o contrastada. L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat no es fa responsable d’aquells continguts procedents de persones, empreses o entitats alienes.

L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat no pot garantir de manera absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus. No es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat; tampoc es fa responsable dels retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues en el sistema d’accés a Internet o en altres sistemes elèctrics; ni dels danys que puguin ser causats per terceres persones ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir al programari o maquinari dels usuaris i usuàries.

L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat declina tota responsabilitat sobre el contingut de pàgines externes propietat de tercers a les quals es pugui accedir mitjançant enllaços facilitats al web. Així mateix, no serà responsable de qualsevol error, irregularitat o inexactitud en els continguts publicitaris que apareixen al web. En aquest sentit, la responsabilitat pertany únicament als anunciants o patrocinadors.

Resolució de conflictes

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i les condicions d’aquests Avisos Legals. Els conflictes derivats de l’ús d’aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat Espanyol i de Catalunya. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules.

Suspensió temporal de l’accessibilitat del web

L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat d’avís previ, l’accessibilitat del seu web per la necessitat eventual d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora, sense que això pugui suposar cap responsabilitat.